Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. dr hab. inż. Aleksander Waszak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 styczna 2024 roku, w wieku 87 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Aleksander Waszak, emerytowany profesor Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W osobie Zmarłego społeczność akademicka straciła cenionego nauczyciela wielu pokoleń matematyków i informatyków. Profesor Aleksander Waszak był specjalistą w zakresie analizy funkcjonalnej (badanie przestrzeni modularnych, teoria sumowalności). Jego całe życie zawodowe związane było z UAM. Tutaj obronił pracę doktorską w 1967 roku – promotorem był prof. Władysław Orlicz, uzyskał habilitację w 1973 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1990 roku, a profesora zwyczajnego w 1992 roku. W latach 1975-1978 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Matematyki, a w latach 1993-2006 był kierownikiem Zakładu Metod Numerycznych. Opublikował 74 prace badawcze oraz 2 podręczniki akademickie. Wypromował 5 doktorów. Otrzymał trzykrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1974, 1977, 1983). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979).

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 9 styczna o godz. 12:00 na cmentarzu Naramowice przy ul. Jasna Rola. Wcześniej o godz. 11.00 odbędzie się msza św. w Kościele Jana Pawła II przy ul. Mołdawskiej w intencji Pana Profesora.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.