Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Piasecki

Z żalem zawiadamiamy, że 14 lipca 2021 roku zmarł w wieku 69 lat prof. dr hab. Krzysztof Piasecki - zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, wieloletni członek Oddziału Poznańskiego PTM.

Profesor Krzysztof Piasecki był pracownikiem Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, założycielem i kierownikiem Pracowni Zastosowań Matematyki w Zarządzaniu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prorektorem i rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, dyrektorem Instytutu Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, pracownikiem Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, zaś w ostatnich latach - Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Swoje pierwsze naukowe doświadczenia zdobywał na UAM, na Wydziale Matematyki i Fizyki, gdzie w 1976 roku uzyskał tytuł magistra, a w 1981 roku obronił doktorat napisany pod kierunkiem prof. Jerzego Albrychta.

Był wybitnym specjalistą w zakresie matematyki finansowej, jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół badań operacyjnych, modeli prognostyczno-decyzyjnych, matematyki systemów rozmytych, matematyki finansowej, arytmetyki finansowej, skwantyfikowanych finansów behawioralnych, ekonometrii rynków finansowych.

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.