Data publikacji w serwisie:

„Doskonałość dydaktyczna uczelni” - dr T. Kowalski i dr M. Witkowski laureatami konkursu

Jest nam bardzo miło poinformować, że pracownicy naszego Wydziału, dr Tomasz Kowalski i dr Marcin Witkowski, znaleźli się w gronie dziesięciu laureatów konkursu ogłoszonego przez prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joannę Wójcik, zorganizowanego w ramach projektu: „Doskonałość dydaktyczna uczelni” realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konkursu było wyłonienie nauczycielek i nauczycieli akademickich, którzy zaprojektują i wdrożą innowację dydaktyczną dla przedmiotu. Serdecznie gratulujemy!