Data publikacji w serwisie:

Dr Bartosz Naskręcki w Zarządzie Głównym PTM

Informujemy, że dr Bartosz Naskręcki podczas Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego, odbywającego się w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie w dniu 19 listopada 2022 roku, został wybrany do Zarządu Głównego PTM na kadencję 2023-2025, natomiast prof. Jerzy Jaworski został wybrany do Sądu Koleżeńskiego PTM. Z Oddziału Poznańskiego PTM w Komisji Rewizyjnej zasiadał będzie dr Marcin Borkowski. Serdecznie gratulujemy!

Link do ogłoszenia

Członkowie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w szczególności członkowie i członkinie Oddziału Poznańskiego PTM zachęcają gorąco do włączenia się w aktywności i prace PTM. Polskie Towarzystwo Matematyczne działając od 100 lat pomaga krzewić w społeczeństwie wrażliwość i kulturę matematyczną, realizując to poprzez szereg działań edukacyjnych, popularyzatorskich i naukowych.