Data publikacji w serwisie:

Kierunek Nauczanie Matematyki i Informatyki z certyfikatem "Studia z Przyszłością" i Laurem Innowacji

Miło nam poinformować, że kierunkowi Nauczanie Matematyki i Informatyki prowadzonemu na naszym Wydziale został przyznany certyfikat akredytacyjny w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Również jako jedyny kierunek na naszej uczelni otrzymał Laur Innowacji.

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków/ programów studiów na polskich uczelniach.

Akredytowane kierunki studiów oceniane były m.in. pod względem: dostosowania do wyzwań rynku pracy, oryginalnych treści i efektów uczenia się oraz wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych.