Data publikacji w serwisie:

Nagroda w Konkursie PTM im. Anny Zofii Krygowskiej

18 listopada w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbył się kolejny wykład im. Anny Zofii Krygowskiej.

Tegoroczny, zatytułowany -  Nauczyciel matematyki - myślący krytycznie badacz rzeczywistości szkolnej wygłosiła dr Edyta Juskowiak. Tego samego dnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę z dydaktyki matematyki. Drugie miejsce zdobył pan Piotr Marcin Czarnowski za pracę magisterską pt.  Rozumienie pojęcia wysokości przez uczniów szkoły podstawowej; promotorką pracy była dr Edyta Juskowiak.