Data publikacji w serwisie:

Laureaci konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT z naszego Wydziału

Konkursy grantowe BESTStudentGRANT VI i ADVANCEDBestStudentGRANT I (IDUB nr 032 i 033, zad. 39) zostały rozstrzygnięte. Dofinansowanie uzyska w nich aż 43 studentów.

Laureatami I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT z naszego Wydziału są:

  • Pan Kamil Przespolewski, który wspólnie z panią Martyną Stawną zrealizuje projekt badawczy Badanie wpływu nowatorski ch form przedstawień twierdzeń matematycznych na ich zrozumienie przez studentów.
  • Pani Natalia Wołowiec, która wraz z panem Piotrem Bugajem zrealizuje projekt Badanie Efektywności Silników Szachowych w Nauczaniu Sztucznej Inteligencji.

ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentów II roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4,2.

Uzyskanie dofinansowania umożliwia laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych. W ramach grantu będą mieli możliwość m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy. Laureaci ADVANCEDBestStudentGRANT otrzymają dofinansowanie wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych.

Serdecznie gratulujemy!