Data publikacji w serwisie:

Laureaci konkursu "Odkrycia z UAM"

Podczas tegorocznych Dni Jakości Kształcenia zostały ogłoszone zwycięskie projekty w konkursie "Odkrycia z UAM". Wśród laureatów znalazł się projekt Fundamenty matematyki przygotowany wspólnie przez panią prodziekan WMI prof. UAM dr Edytę Juskowiak oraz dyrektora Społecznej Jedynki pana dra Tomasza Karolaka.

Konkurs przeznaczony był dla szkół dziedzinowych, wydziałów i filii UAM. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów wspierających współpracę Uniwersytetu z wielkopolskimi szkołami ponadpodstawowymi. Autorzy i autorki nagrodzonego projektu otrzymali środki na jego realizację w wysokości 5000 zł. Beneficjentami projektów są uczniowie i uczennice szkół objętych projektem, a jego uczestnikami w tej edycji konkursu będą też studenci i studentki. Serdecznie gratulujemy!