Data publikacji w serwisie:

Nagrodzone międzywydziałowe projekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych

23 czerwca 2021 roku w Sali Senatu UAM ogłoszono nazwiska laureatów konkursu na międzywydziałowe projekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych.

Celem tej inicjatywy jest wsparcie badań interdyscyplinarnych wewnątrz Szkoły Nauk Ścisłych oraz rozszerzanie współpracy między wydziałami. Dokumenty zbierano od 30 maja do 15 czerwca br, a opis projektów wraz z budżetem zaplanowanym do 20 tys. zł oceniał zespół trzech recenzentów – profesorowie z wydziałów Chemii, Fizyki oraz Matematyki i Informatyki.

Laureatami z naszego Wydziału są: prof. dr hab. Jerzy Jaworski wraz z prof. UAM dr hab. Wojciechem Florkiem z Wydziału Fizyki UAM za projekt pt.” Uogólnione liczby Fibonacciego w zliczaniu ciągów 𝒒-arnych odpowiadających stanom w geometrycznie sfrustrowanym modelu Isinga” oraz dr Bartosz Naskręcki wraz z prof. dr hab. Mariuszem Jaskólskim z Wydziału Chemii UAM za projekt pt. „Geometryczne i topologiczne aspekty sieci krystalicznych”.

Listę wszystkich laureatów oraz zdjęcia z wydarzenia można znaleźć na stronie Życia Uniwersyteckiego.

fot. Adrian Wykrota