Data publikacji w serwisie:

Relacja z uroczystości odnowienia doktoratu prof. Lecha Drewnowskiego

Siódmego listopada br. o godz. 12.00 w Małej Auli Collegium Minus odbyło się odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Lecha Drewnowskiego, wybitnego uczonego obdarzonego wielkim autorytetem i szacunkiem międzynarodowej społeczności matematycznej, cenionego nauczyciela akademickiego. Wniósł on trwały i jakże znaczący wkład w postęp badań przestrzeni liniowo-topologicznych oraz miar i całek wektorowych, położył wielkie zasługi dla rozwoju poznańskiego środowiska matematycznego, a w szczególności dla pomnożenia dokonań Instytutu Matematyki, a później Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, odnosił sukcesy w kształceniu młodych kadr promując jedenastu doktorów.

Podniosłej i rzadkiej w życiu uczelni uroczystości odnowienia doktoratu przewodniczyła Jej Magnificencja Pani Rektor UAM, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Obok niej zasiedli Państwo Prorektorzy oraz Dziekani wielu Wydziałów UAM. Salę Lubrańskiego tłumnie wypełnili zaproszeni goście, m.in. prof. dr hab. Marek Świtoński, prezes Oddziału Poznańskiego PAN, prof. dr hab. Stanisław Kwapień z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniew Lipecki z Instytutu Matematycznego PAN, Oddział we Wrocławiu, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk z Instytutu Matematycznego PAN i Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Michał Karoński, pierwszy dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, wieloletni przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. dr hab. Ignacy Lewandowski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Oprócz rodziny i znajomych prof. Drewnowskiego przybyli jego doktoranci i bardzo liczne grono pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej.

Jej Magnificencja w serdecznych  i ciepłych słowach powitała zebranych, a następnie oddała głos prof. UAM dr. hab. Krzysztofowi Dyczkowskiemu, dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, który przedstawił przebieg kariery akademickiej prof. Lecha Drewnowskiego, jego najważniejsze dokonania i zasługi dla rozwoju matematyki  oraz poznańskiego środowiska naukowego. Kolejnym mówcą był promotor honorowy, prof. dr hab. Witold Wnuk. Wygłosił on laudację, a później odczytał łaciński tekst dyplomu wysłuchany przez zebranych na stojąco. Najbardziej doniosłym momentem uroczystości było wręczenie prof. Lechowi Drewnowskiemu tegoż dyplomu i bukietu czerwonych róż. Wręczenia dokonała Jej Magnificencja Pani Rektor w towarzystwie dziekana Wydziału Matematyki Informatyki UAM i promotora honorowego. Podczas tego aktu  Chór Kameralny UAM pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza wykonał pieśń „Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrał Doktor Odnowiony – prof. Lech Drewnowski dzieląc się z zebranymi wspomnieniami o współpracy z prof. Władysławem Orliczem, o pisaniu rozprawy doktorskiej, o przyjaźniach naukowych, o kontaktach z uczniami. Po krótkim występie Chóru Kameralnego UAM, w imieniu doktorantów i uczniów prof. Drewnowskiego, przemawiał prof. UAM dr hab. Artur Michalak. Po nim, spełniając prośbę Pani Rektor, dr Tomasz Ciaś odczytał fragmenty listów gratulacyjnych, które napłynęły m.in. od: Starosty Poznańskiego, Prezydenta Miasta Poznania,  sekretarza Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk, dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki Czeskiej Akademii Nauk, prezesa Oddziału Poznańskiego PAN, dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, członka rzeczywistego PAN i poprzedniego dziekana  Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. dr. hab. Jerzego Kaczorowskiego, profesorów Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II, Uniwersytetu w Sewilli, Instytutu Matematyki de Jussieu w Paryżu. Uroczystość zakończyła Pani Rektor dziękując gościom i społeczności akademickiej za przybycie, prosząc o wspólne odśpiewanie „Gaudeamus”  oraz zachęcając do indywidualnego składania życzeń prof. Lechowi Drewnowskiemu.