Data publikacji w serwisie:

Relacja z uroczystości odnowienia doktoratu prof. Mirosława Krzyśki

Trzeciego kwietnia br. o godz. 12.00 w Małej Auli Collegium Minus miała miejsce uroczystość odnowienia doktoratu prof. dra hab. Mirosława Krzyśki, wybitnego uczonego o niepodważalnym autorytecie, matematyka i statystyka, autora kilkunastu książek oraz ponad 160 artykułów naukowych. Profesor Mirosław Krzyśko był pracownikiem Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w latach 1965-2017, gdzie poza działalnością naukową, mocno angażował się również w działalność organizacyjną naszej uczelni. Profesor Mirosław Krzyśko był w latach 1985-1987 Dziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki UAM, następnie w latach 1987-1990 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM. W latach 1980-2012 kierował Zakładem Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej. Profesor Mirosław Krzyśko wypromował dziesięciu doktorów.

Podniosłej uroczystości odnowienia doktoratu przewodniczyła Jej Magnificencja Pani Rektor UAM, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Obok niej zasiedli Państwo Prorektorzy oraz Dziekani wielu Wydziałów UAM. W uroczystości, oprócz rodziny i wielu znajomych Profesora Mirosława Krzyśki  uczestniczyli jego doktoranci i bardzo liczne grono pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Salę Lubrańskiego wypełnili zaproszeni goście, m.in. prof. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego i Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego, prof. Ireneusz Kubiaczyk, Rektor Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp., prof. Elżbieta Gołata, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Tadeusz Caliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, promotor doktoratu Mirosława Krzyśki, prof. Beata Wenerska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, prof. Czesław Domański z Uniwersytetu Łódzkiego, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, prof. Włodzimierz Okrasa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, redaktor naczelny czasopisma Statistics in Transition, prof. Andrzej Sokołowski – reprezentujący Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Paweł Krajewski, Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, prof. Marcin Szymkowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przewodniczący Rady Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego, prof. Małgorzata Graczyk Kierownik Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, prof. Alina Jędrzejczak Kierownik Katedry Metod Statystycznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Grażyna Dehnel, Kierownik Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ksiądz Kanonik Bogdan Reformat, proboszcza parafii pw. Św. Jana Vianneya w Poznaniu. W uroczystości uczestniczyli również byli Rektorzy naszego Uniwersytetu, profesorowie Bogdan Marciniec, Bronisław Marciniak i Andrzej Lesicki.

Jej Magnificencja w serdecznych  i ciepłych słowach powitała zebranych, a następnie oddała głos profesorowi Krzysztofowi Dyczkowskiemu, dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, który przedstawił przebieg kariery akademickiej profesora Mirosława Krzyśki, jego najważniejsze dokonania i zasługi dla rozwoju matematyki  oraz naszego Uniwersytetu. Następnie promotor honorowy, profesor Waldemar Wołyński wygłosił laudację. W dalszej części uroczystości profesor Tomasz Górecki odczytał łaciński tekst dyplomu, który został wręczony profesorowi Mirosławowi Krzyśce przez Jej Magnificencję Panią Rektor w towarzystwie dziekana Wydziału Matematyki Informatyki UAM i promotorów honorowych. Podczas tego aktu  Chór Kameralny UAM pod dyrekcją profesora Krzysztofa Szydzisza wykonał pieśń „Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrał Doktor Odnowiony – profesor Mirosław Krzyśko. Profesor podziękował władzom Uczelni za przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości oraz za skierowane pod Jego adresem ciepłe słowa. Podzielił się z zebranymi wspomnieniami ze swojej wieloletniej działalności naukowej, a w szczególności wspomnieniami związanymi z profesorem Władysławem Orliczem. Wspominał czasy przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz współpracy z profesorem Wiktorem Jassemem. Skierował szczególne wyrazy podziękowania do uczestniczącego w uroczystości, promotora Jego doktoratu,  profesorowa Tadeusza Calińskiego.

Po krótkim występie Chóru Kameralnego UAM, podniosłą uroczystość odnowienia doktoratu zakończyła Pani Rektor dziękując gościom i społeczności akademickiej za przybycie, prosząc o wspólne odśpiewanie „Gaudeamus”  oraz zachęcając do indywidualnego składania życzeń profesorowi Mirosławowi Krzyśce.