Data publikacji w serwisie:

Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla naszego studenta

Z radością informujemy, że Vladyslav Serhiienko, student IV roku kierunku Informatyka, jako jeden z jedenaściorga laureatów, otrzymał stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów z Ukrainy.

Celem programu jest wsparcie studentów z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej, a podstawowymi kryteriami przyznania stypendium są wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Oprócz Pana Vladyslava stypendium otrzymało również czworo studentów studiów I stopnia, a także sześcioro studentów studiów II stopnia.

Program stypendialny jest realizowany we współpracy: Fundacja UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kulczyk Foundation oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny