Data publikacji w serwisie:

Stypendium Ministra dla naszej Studentki

W dniu 31 marca 2022 r. 432. studentów otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Wśród nich 23 osoby reprezentują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęły 944 wnioski w tej sprawie. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł. Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów znalazła się pani Natalia Adamska, studentka naszego Wydziału (drugi rok Matematyki pierwszego stopnia).