Data publikacji w serwisie:

Sukces Koła Naukowego Matematyków

Koło Naukowe Matematyków podczas Dnia Kół Naukowych UAM, który odbył się 7.04.2024 r. na Wydziale Chemii, zostało uznane przez Komisję oceniającą działania kół za najlepsze pod względem aktywności naukowej oraz społecznej!

Nagrodą za to osiągnięcie jest 1500 zł, które członkowie KNM przeznaczą na dalszy rozwój. Serdecznie gratulujemy!