Data publikacji w serwisie:

Sukces naszej absolwentki w Konkursie PTM im. Anny Zofii Krygowskiej

Absolwentka naszego kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki, pani Joanna Mleczak, zdobyła III nagrodę w Konkursie PTM im. Anny Zofii Krygowskiej za najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki organizowanym przez Oddział Krakowski PTM.

Praca magisterska pani Joanny nosi tytuł Przejawy myślenia formalnego wśród studentów pierwszego roku. Promotorem pracy jest dr Edyta Juskowiak. Serdecznie gratulujemy!