Data publikacji w serwisie:

Tytuł Doctor Honoris Causa dla Prof. dr hab. Mirosława Krzyśki

Uniwersytet w Równem, doceniając wkład prac naukowych prof. Mirosława Krzyśki ze statystyki (ponad 160 prac) w rozwój nauk ekonomicznych oraz wkład pracy w kształcenie studentów ukraińskich nadał prof. Mirosławowi Krzyśce tytuł honorowy Doctor Honoris Causa.

Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, po przejściu w UAM na emeryturę, został w roku 2013 zatrudniony na Wydziale Ekonomicznym w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Prowadzi tam zajęcia ze statystyki i teorii prawdopodobieństwa. Obecnie jest prorektorem tej Uczelni. Na mocy zawartego porozumienia z International University of Economics and Humanities w Równem (Ukraina), część studentów ukraińskich kształci się w Środzie Wlkp. i uzyskuje tam polski dyplom.