Data publikacji w serwisie:

WMI partnerem w projekcie "A University Partnership for Acceleration of European Universities"

Z wielką dumą informujemy, że prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski i prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak uzyskali finansowanie w projekcie "A University Partnership for Acceleration of European Universities", który finansowany jest z programu Horyzont Europa.

Projekt będzie realizowany przez UAM jako partnera w ramach konsorcjum EPICUR, w którego skład wchodzą jako koordynator Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania), partnerzy Karslruher Institut fuer Technologie (Niemcy), Institut Polytechnique de Grenoble (Francja), Politecnico di Torino (Włochy) oraz hiszpańska firma IThinkUPC jako jednostka powiązana. Zespoły podejmą wyzwanie opracowania metodologii oraz technologii cyfrowych w celu stworzenia agory akceleracji, zbudują wspólną wirtualną przestrzeń, w której wszyscy interesariusze będą mogli świadczyć i korzystać z przyspieszonych usług, jednocześnie wnosząc swoją wiedzę i doświadczenie.