Data publikacji w serwisie:

Centrum Sztucznej Inteligencji

15 grudnia 2021 r. JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania powołała Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI), którego dyrektorem został prof. dr hab. Krzysztof Jassem, kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji na naszym Wydziale.

Centrum będzie prowadzić badania w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, realizować projekty naukowe oraz badawczo-rozwojowe, integrować badania naukowców z różnych wydziałów UAM i spoza UAM – z wiodących ośrodków naukowych w Polsce i za granicą oraz zatrudnionych w podmiotach gospodarczych. Będzie również współpracować z podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwach.

Siedzibą Centrum Sztucznej Inteligencji został budynek naszego Wydziału.

Więcej informacji można znaleźć w Życiu Uniwersyteckim.

fot. Piotr Jabłoński