Data publikacji w serwisie:

Prof. Leszek Skrzypczak o strategii w realizacji projektu ID-UB UAM

W najnowszym Życiu Uniwersyteckim prof. Leszek Skrzypczak opowiada o wpływie pandemii na realizację projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku. Od samego początku zatem harmonogram realizacji zadań musi godzić zamierzenia wymienione w planie projektu z ograniczeniami związanymi z pandemią. (...) Przebieg wszystkich konkursów związanych z wyjazdami pracowników i doktorantów, czy też przyjazdami wybitnych naukowców na naszą uczelnię był z oczywistych powodów bardzo utrudniony. Z drugiej strony konkursy, które nie wymagały żadnej mobilności, np. premia za publikacje, premia okresowa, czy „open access” i „proofreading” mogły się cieszyć nieskrępowanym zainteresowaniem.