Data publikacji w serwisie:

Raport dotyczący czterech konferencji z cyklu International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (IWDSP)

We wrześniowym numerze newslettera międzynarodowej organizacji IFORS (International Federation of Operational Research Societes), skupiającej ponad 50 naukowych stowarzyszeń zajmujących się badaniami operacyjnymi w Australii, Azji, Europie i obu Amerykach, ukazał się raport dotyczący czterech konferencji z cyklu International Workshop on Dynamic Scheduling Problems (IWDSP), organizowanych w latach 2016-2023 przez Pracownię Algorytmiki naszego Wydziału.

Pełny tekst raportu jest dostępny pod adresem https://ifors.org/newsletter/ifors-news-sept-2023.pdf, strony 32-34.