Data publikacji w serwisie:

85-lecie V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

W piątek, 5 listopada, dr Edyta Juskowiak, Prodziekan naszego Wydziału,  uczestniczyła w jubileuszu 85-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Podczas uroczystości Pani Prodziekan odebrała, w imieniu naszego wydziału, dyplom Przyjaciela V LO im. Klaudyny Potockiej wraz z pamiątkową statuetką.

Nasza współpraca z V Liceum trwa już prawie 30 lat, które były czasem wspólnej wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie dydaktyki. Nasi studenci od lat odbywają praktyki studenckie w zaprzyjaźnionej szkole. Najlepszym przykładem owocnej współpracy była realizacja projektu pt. Praktyka czyni mistrza, którego celem było opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu praktyk zawodowych dla studentów WMI. Poza współpracą na rzecz podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych nasi wykładowcy biorą udział w Festiwalu Matematyki, Fizyki, Informatyki i architektury, wydarzeniu, które co roku organizuje społeczność poznańskiej piątki. Ponadto mury naszego Wydziału od lat goszczą kolejne roczniki uczniów V LO podczas tematycznych wykładów i zajęć praktycznych.

Życzymy całej społeczności szkolnej kolejnych dziesięcioleci rozwoju i edukacji dla młodych pokoleń. Jesteśmy przekonani, że przed nami kolejne dekady ścisłej współpracy na rzecz edukacji i nauki.