Data publikacji w serwisie:

Kolejne porozumienia z firmami

W dniu 7 lipca 2022 r. w Gabinecie JM Rektor, prorektor prof. dr hab. Michał Banaszak podpisał w imieniu UAM umowy o współpracy z dwiema firmami z branży informatycznej: STX NEXT oraz XTM Poland Sp. z o.o.

W spotkaniu uczestniczył pan Prodziekan prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki oraz dr Tomasz Kowalski, przedstawiciel Dziekana ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Na mocy podpisanych porozumień firmy otrzymały tytuł Partnera naszego Wydziału.