Data publikacji w serwisie:

Mikołajkowy Escape Room Matematyczny

Dnia 9 grudnia 2023 r. uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego wzięli udział w Mikołajkowym Escape Roomie Matematycznym zorganizowanym na naszym Wydziale.

Celem wydarzenia było doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie obliczeń wykorzystujących potęgi i pierwiastki, rozwiązywania równań, działań na wyrażeniach algebraicznych i rozwiązywania zadań tekstowych. Uczniowie, podzieleni na trzy grupy, rozwiązywali zadania poukrywane w czterech pokojach, utrzymane w tematyce świąt Bożego Narodzenia. Motywem przewodnim było zgubienie przez Świętego Mikołaja specjalnych świątecznych cukierków. Każdy z pokoi zawierał zadania obejmujące jeden z celów wydarzenia. Uczniowie rozwiązywali zadania z różnych pokoi w różnym tempie, najczęściej najszybciej kończyli pracę w pokoju obejmującym tematykę równań, a najdłużej pracowali w pokoju obejmującym wyrażenia algebraiczne, z czego dwie grupy nie doszły w nim do ostatecznego rozwiązania w związku z przekroczeniem ram czasowych. W pozostałych pokojach wszystkie grupy uzyskały rozwiązania końcowe wskazujące na umiejscowienie cukierków.

Mikołajkową zabawę zdecydowanie można uznać za udaną! Uczniowie LO opuszczali mury Collegium Mathematicum zadowoleni z przebiegu wydarzenia i z własnych osiągnięć!