Data publikacji w serwisie:

Wizyta gości z Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w dniach 28 i 29 marca 2022 roku gościł Delegację Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC) z Warszawy.

Celem wizyty przedstawicieli Centrum było m.in. odwiedzenie miejsc historycznie związanych z patronem ECSC Profesorem Zdzisławem Krygowskim, który budował od podstaw matematykę na Uniwersytecie Poznańskim i zarządzał jej rozwojem w latach 1919−1938, pełnił odpowiedzialne funkcje nie tylko na Uniwersytecie.

Delegacji przewodniczyli zastępca dyrektora ECSC płk Mariusz Krawczyk oraz  główny specjalista płk dr inż. Jerzy Sypek.
Gości przyjęli w Rektoracie Profesorowie Prorektor UAM prof. dr hab. Michał Banaszak i Dziekan WMI UAM prof. dr hab. Krzysztof Dyczkowski. Delegacja spotkała się również z Profesorami WMI UAM – Wojciechem Gajdą, Jerzym Jaworskim, Krzysztofem Jassemem, Maciejem Grześkowiakiem oraz z Magdaleną Jaroszewską, która towarzyszyła delegacji  podczas wizyty z ramienia WMI.

Odwiedzono: Collegium Mathematicum, Bibliotekę WMI, Archiwum UAM, powstające Muzeum UAM oraz Centrum Szyfrów Enigma im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Rejewskiego i Henryka Zygalskiego. Złożenie kwiatów na grobie Patrona zakończyło wizytę.

Szczegółowe informacje o wizycie delegacji ECSC w Poznaniu można znaleźć na stronie: https://ecsc.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/sladami-patrona-ecsc/