Data publikacji w serwisie:

Wizyta pracowników administracji z uczelni ukraińskich na WMI

Dnia 19.10 gościliśmy na naszym Wydziale 30-osobową grupę pracowników administracji z uczelni ukraińskich. Wizyta związana była z przygotowaniami do szkoły letniej zaplanowanej na nadchodzące miesiące zatytułowanej roboczo „Administrative Services of the University”.

Cały pobyt gości na UAM trwał od poniedziałku do piątku. Oprócz naszego Wydziału grupa odwiedziła również inne jednostki UAM (m.in. Sekcję Spraw Kadrowych, Wydział Historii, Welcome Center, Obiekty Sportowe). W ramach wizyty na WMI odbyło się spotkanie z przedstawicielkami BOW, BOS i biblioteki - panią Magdaleną Sadowską, panią Renatą Zychlą i panią Zdzisławą Gierszal. Goście mieli okazję poobserwować pracę BOS na żywo i dowiedzieć się o dobrych praktykach naszej administracji. Zostali również oprowadzeni po budynku, zobaczyli m.in. salę LEIS. Następnie pani Zdzisława Gierszal opowiedziała o funkcjonowaniu wydziałowej Biblioteki i zaprezentowała gościom Kolekcję Maszyn Liczących.

Szkoła letnia „Administrative Services of the University” będzie już kolejną szkołą letnią organizowaną w ramach realizacji grantu przyznanego naszemu Uniwersytetowi przez NCBiR. Od wiosny tego roku do chwili obecnej przeprowadzonych zostało blisko 20 takich szkół letnich dla studentów, doktorantów, pracowników administracji i wykładowców z ponad 30 uczelni ukraińskich. Poświęcone one były wybranym zagadnieniom w funkcjonowaniu uniwersytetu, innowacyjnym projektom albo określonej tematyce związanej z wydziałami. Nadchodzące spotkanie ma na celu uruchomienie dyskusji wokół standardów wsparcia administracji dla uniwersytetów.