Data publikacji w serwisie:

Podpisanie porozumienia z firmą ROCKWOOL GBS

Dnia 13 marca 2024 r. w rektoracie popisano porozumienie o współpracy z firmą Rockwool GBS. W spotkaniu uczestniczyli ze strony UAM prorektor prof. dr hab. Michał Banaszak, dziekan prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski oraz pani Marta Kłobukowska, pełnomocniczka dziekana ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, a ze strony firmy pani Paula Szymańska - prokurent spółki, pani Joanna Kaźmierczak - pełnomocnik spółki oraz pani Aneta Maćkowiak - EB Manager.

Zespół centrum kompetencyjnego firmy ROCKWOOL GBS w Poznaniu stanowi ponad 500 ekspertów, którzy świadczą wsparcie w zakresie finansów, IT, badań i rozwoju, inżynieringu, zakupów oraz marketingu. Firma cały czas się rozwija i szuka nowych talentów!

Pracownicy ROCKWOOL GBS planują zaangażować się w mentoring dla studentów oraz prowadzenie zajęć na naszym Wydziale. Firma ufunduje również nagrodę dla zwycięzcy lub zwyciężczyni konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu dydaktyki matematyki lub informatyki.