Data publikacji w serwisie:

Umowa o współpracy z firmą DomData

Dnia 11 stycznia 2024 r. prorektor prof. dr hab. Michał Banaszak podpisał w imieniu UAM umowę o współpracy z firmą DomData AG. W spotkaniu uczestniczył dziekan prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski oraz pani Marta Kłobukowska, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Na mocy podpisanego porozumienia firma otrzymała tytuł Partnera naszego Wydziału. W ramach nawiązanej współpracy przedstawiciele firmy będą prowadzić zajęcia w zakresie low-code developmentu oraz obejmą rolę mentora tematycznego studenckich projektów inżynierskich i projektów badawczo-rozwojowych. Dodatkowo wesprą Wydział w różnych inicjatywach, m. in. w wyjazdach studentów WMI na renomowaną uczelnię Stanford.

Fot. P. Stanula