Data publikacji w serwisie:

Umowa o współpracy z firmami Apollogic oraz Karty Grabowskiego

W czwartek 23 lutego 2023 r. prof. dr hab. Michał Banaszak, prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, podpisał w imieniu UAM umowy o współpracy z firmami Apollogic oraz Karty Grabowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli również: dziekan prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski, prodziekan dr Edyta Juskowiak oraz pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi dr Tomasz Kowalski. Na mocy podpisanego porozumienia firmy otrzymały tytuł Partnerów naszego Wydziału.

Więcej informacji w komunikacie prasowym UAM.