Data wydarzenia:

Dzień Delty 2024

Serdecznie zapraszamy uczennice i uczniów do udziału w Dniu Delty, który odbędzie się 24 maja 2024 r. na naszym Wydziale. To już ósma edycja tego wydarzenia.

Jest to popularyzatorska impreza czasopisma "Delta", najstarszego w Polsce magazynu popularnonaukowego, będącego prawdziwą gratką dla umysłów ścisłych i miłośników nauk przyrodniczych. „Delta” realizuje ideę „mówiącej nauki” – czyli przemawia w sposób zrozumiały ustami swoich twórców. Autorami „Delty” są osoby uprawiające daną dyscyplinę (naukowcy). Adresatami pisma jest młodzież studencka i licealna oraz wszyscy pasjonaci wyżej wymienionych dziedzin. Rubryka „Mała Delta” skierowana jest do młodszej młodzieży.

Wykłady skierowane są do uczennic i uczniów szkół podstawowych (kl. 7-8) oraz szkół średnich.

Rejestracja oraz program wydarzenia można znaleźć na stronie: https://emi.wmi.amu.edu.pl/wydarzenie/dzien-delty-2024/