Data wydarzenia:

Festiwal Matematyki 2023

28 września 2023 roku w godzinach 9:30-13:30 odbędzie się kolejny Festiwal Matematyki, wydarzenie organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu, organizowanego w formie stacjonarnej, są Myśli przewodnie WMI, ponieważ jest to edycja wydarzenia organizowana podczas obchodów 30-lecia naszego wydziału.

Wykłady skierowane będą do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, a w części także kl. 7-8 szkół podstawowych. Prelegentkami i prelegentami Festiwalu będą pracownicy naszego wydziału. Program wydarzenia oraz rejestrację można znaleźć na stronie poświęconej Edukacji matematyczno-informatycznej na WMI.