Data wydarzenia:

Generative AI - instrukcja obsługi

Dnia 14 grudnia br. od godz. 16:00 w auli A oraz online odbędzie się spotkanie, na którym poruszone zostaną zagadnienie Generative AI. Organizatorem wydarzenia jest Grupa AIrrival oraz prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki, prodziekan naszego wydziału.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału! W tej edycji oprócz panelu wykładów przewidziane są również warsztaty praktyczne.