Data wydarzenia:

Konferencja "Kształcenie nauczycieli przedmiotów ścisłych - wyzwania i perspektywy"

Dnia 3 czerwca 2023 r. na naszym Wydziale odbędzie się konferencja "Kształcenie nauczycieli przedmiotów ścisłych - wyzwania i perspektywy". Jest to pierwsza konferencja Szkoły Nauk Ścisłych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki, informatyki, fizyki i chemii oraz dyrektorów szkół, a także przedstawicieli instytucji i firm zainteresowanych edukacją w tym szczególnym obszarze.

Celem konferencji jest refleksja, analiza oraz wspólne wypracowanie możliwych działań, podjętych we współpracy pomiędzy UAM a różnymi grupami interesariuszy zewnętrznych, w trosce o nakreślenie właściwej pozycji nauczycieli przedmiotów ścisłych w systemie edukacji obecnie oraz wobec wyzwań przyszłości. Dyskusja toczyć się będzie w obrębie trzech paneli:

  • Kompetencje przyszłości. Wyzwania współczesnej edukacji.
  • Nauczanie przedmiotów ścisłych w edukacji szkolnej. Kształcenie nauczycieli przedmiotów ścisłych. Akademicka dydaktyka przedmiotowa.
  • Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie kształcenia. Dobre praktyki współpracy UAM z firmami i instytucjami zewnętrznymi.

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy pana prof. Michała Banaszaka, prorektora ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką kierującego Szkołą Nauk Ścisłych.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://sci.amu.edu.pl/strona-glowna/konferencja-knps