Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Tomaszewskiego

W piątek 8 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Tomaszewskiego.

Tytuł rozprawy: Mnożniki punktowe i ich własności.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Płuciennik (Politechnika Poznańska).
Promotor pomocniczy: prof. UAM dr hab. Karol Leśnik.

Recenzenci: prof. IM PAN dr hab. Michał Wojciechowski (Instytut Matematyczny PAN) i prof. dr hab. Marian Nowak (Uniwersytet Zielonogórski).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM.
Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.

UWAGA: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zaplanowana na 27 października nie odbyła się z powodu choroby doktoranta.