Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Kwiecińskiego

W poniedziałek 24 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Kwiecińskiego.

Tytuł rozprawy: Modele rekomendacyjne wspólnej filtracji w serwisach ogłoszeniowych.

Promotor: prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki.

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski (Politechnika Poznańska), prof. PŚ dr hab. inż. Jakub Nalepa (Politechnika Śląska) i prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek (Uniwersytet Warszawski).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.