Data wydarzenia:

Studencka Konferencja Dydaktyki Matematyki i Informatyki 2020

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję online Studencka Konferencja Dydaktyki Matematyki i Informatyki 2020, która odbędzie się w dniu 11 września 2021 r.

Planowo, konferencja miała odbyć się w 2020 r. w formie stacjonarnej, jednak ze względu na wprowadzone obostrzenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została ona przeniesiona na 2021 r. oraz w tryb zdalny.

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestniczkom oraz uczestnikom wyzwań, jakie postawiła przed nauczycielkami i nauczycielami konieczność prowadzenia lekcji w trybie niestacjonarnym, a także zaprezentowanie rozwiązań, które można wykorzystać w nauce zdalnej, jak również stacjonarnej, czy hybrydowej. Głównymi gościnami będą Zyta Czechowska oraz Jolanta Majkowska, które wygłoszą wykład Zdalnie na matematyce, czyli jak?.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj.