Data wydarzenia:

VIII Konferencja Filozofia matematyki i informatyki

Konferencja Filozofia matematyki i informatyki ma charakter interdyscyplinarny. Jej ósma edycja odbędzie się dnia 18 maja 2024 r na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Głównym tematem konferencji będą zagadnienia filozoficzne związane z szeroko dyskutowaną ostatnio sztuczną inteligencją. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak z Zakładu Sztucznej Inteligencji. Organizatorami konferencji są prof. dr hab. Roman Murawski oraz dr Izabela Bondecka-Krzykowska.

Konferencja Filozofia matematyki i informatyki związana jest tematycznie z organizowaną dnia 17 maja na Wydziale Filozoficznym konferencją Homo Informaticus 10, której głównym celem jest ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Organizatorami tej konferencji są prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski oraz dr Mariusz Szynkiewicz.

Do udziału w obradach obu konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej filozofii informatyki oraz filozofii matematyki.

PROGRAM