Data wydarzenia:

Wykład wydziałowy: Metoda równych udziałów - Robin Hood budżetów obywatelskich

Data: wtorek, 10.10.2023, godz. 11:30

Miejsce: A1-33/34

Prelegent: Prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski

Streszczenie: Budżety obywatelskie to nowoczesny pomysł na oddanie części finansów miast i gmin w ręce ich mieszkańców. Najaktywniejsi mieszkańcy proponują projekty do realizacji, a o tym, które z nich otrzymają finasowanie decyduje głosowanie. Celem wykładu jest przedstawienie metody równych udziałów - nowoczesnego systemu wyborczego, bardzo dobrze nadającego się do konstruowania budżetów obywatelskich. Metoda ta, zaproponowana w 2021 roku przez Pierczyńskiego, Petersa oraz Skowrona, niedawno została zastosowana w Polsce i w Szwajcarii. Jej idea polega na rozdaniu wyborcom wirtualnej gotówki, a następnie przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej na popierane przez nich projekty. Zaletą tej metody, w porównaniu do metody standardowej, jest istotne zwiększenie liczby mieszkańców, których projekty otrzymują finansowanie.

W trakcie wykładu zostanie przedstawiony algorytm wykorzystywany przez metodę równych udziałów oraz jej matematyczne podstawy. Omówione zostaną jej zastosowanie na przykładzie budżetów obywatelskich w Wieliczce oraz szereg problemów algorytmicznych i wyników teoretycznych, które pojawiły się w związku ze stosowaniem tej metody.

W wykładzie główny nacisk zostanie położony na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: (1) Czy wynik wyborów jest stabilny, czy też może jest dziełem przypadku? (2) Jak poinformować autora projektu, iż mimo, że ma więcej głosów niż inny, to jego projekt nie jest finansowany? (3) Co autor projektu mógł zrobić inaczej, aby wygrać?

O wykładowcy: Doktor w dyscyplinie informatyka (2008), doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (2013), profesor nauk inżynieryjno-technicznych (2021). Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zainteresowania naukowe obejmują teorię społecznego wyboru, teorię preferencji, teorię gier, teorię złożoności oraz teorię algorytmów. Promotor czterech rozpraw doktorskich. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki” (2013) oraz Nagrody Naukowej Friedricha Wilhelma Bessela (2018). Członek Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2020-2023. Aktualnie kieruje ERC Consolidation Grant PRAGMA (2021-2026), dotyczącym algorytmów głosowań z wieloma zwycięzcami.