Data wydarzenia:

Wykład z cyklu Po indeks z Pitagorasem #70

25 października 2022 roku w godz. 12:00-12:45 odbędzie się stacjonarnie kolejne spotkanie dla młodzieży z cyklu „Po indeks z Pitagorasem”.

Dr Bartłomiej Bzdęga wygłosi wykład pod tytułem Zabawy na szachownicy.

Streszczenie: Gry i zabawy pionami na szachownicy według ściśle określonych reguł (jak na przykład popularny ,,samotnik'') mogą prowadzić do ciekawych matematycznych problemów - czy z jednego ustawienia pionów można uzyskać inne zadane z góry, czy można wybranego piona lub ich grupę przesunąć o pewną konkretną liczbę pól albo czy można usunąć pionki z danego obszaru. Do rozwiązania zaprezentowanych zagadnień użyjemy mocnego narzędzia - niezmienników.

W związku ze stacjonarną formą wydarzenia obowiązuje rejestracja. Fromularz rejestracyjny dostępny jest na stronie wydarzenia na portalu poświęconym edukacji matematyczno-informatycznej.