Data wydarzenia: -

XXXI Szkoła Dydaktyki Matematyki "Szukaj – Doświadczaj – Myśl: O tym jak prowokować myślenie matematyczne"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXI Szkole Dydaktyki Matematyki, która odbędzie się w dniach 14 -16 września 2023 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

Organizatorami tego wydarzenia są Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Szkoły Dydaktyki Matematyki odbywają się od 1981 roku. Tematem przewodnim spotkań dydaktyków, nauczycieli, studentów – przyszłych nauczycieli matematyki, uczniów oraz przedstawicieli instytucji edukacyjno-oświatowych jest zawsze aktualna problematyka dotycząca zarówno metodyki nauczania matematyki przyszłych nauczycieli, jak i deficyty oraz wyniki badań naukowych dotyczących dydaktyki w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia matematycznego od edukacji przedszkolnej do szkoły wyższej włącznie. Konferencja jest zawsze przestrzenią wymiany doświadczeń związanych ze wspieraniem każdego z ogniw procesu uczenia się – nauczania.

Pierwsza Szkoła Dydaktyki Matematyki pod nazwą Szkoła Dydaktyków Matematyki została zorganizowana w 1981 roku w Sielpi k. Kielc staraniem doc. dr Bogdana Jana Noweckiego – Dyrektora Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Zakładu Dydaktyki Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kilka edycji tej konferencji zostało także zorganizowanych na naszym Wydziale lub przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, który może poszczycić się niczym nie przerwanym trwającym od dziesięcioleci procesem kształcenia nauczycieli matematyki i informatyki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! Szczegóły dotyczące organizacji konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie XXXI Szkoły Dydaktyki Matematyki link do strony https://sdm.umcs.pl/

Osoby zainteresowane zapraszamy do rozmowy z prof. UAM dr Edytą Juskowiak – członkinią komitetu organizacyjnego oraz naukowego tegorocznej konferencji.