Edyta Szymańska

(4 XII 1970 Września – 18 III 2015 Poznań)

Studiowała matematykę na UAM w latach 1989–1994. W latach 1994–1995 była słuchaczką studiów doktoranckich. Od roku 1999 do przedwczesnej śmierci pracowała na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Doktoryzowała się w roku 1999 na UAM – promotorem był Michał Karoński. Habilitację uzyskała w roku 2014 też na UAM. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły kombinatoryki, teorii grafów, teorii algorytmów i informatyki teoretycznej. Opublikowała 20 prac badawczych. Odbyła staże naukowe na Emory University, Atlanta (USA) (1996, 1999, 2003, 2005, 2007–2008), Georgia Institute of Technology, Atlanta (USA) (1999, 2010), Department of Computer Sience na Uniwersytecie w Lundzie (Szwecja) (2000). W roku 1994 otrzymała Medal UAM oraz wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego za najlepszą pracę magisterską z dziedziny informatyki. Od roku 2016, co dwa lata, odbywa się konkurs o nagrodę jej imienia.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 514–515.