Henryk Hudzik

(16 III 1945 Kelcin Hawel, Niemcy – 2 III 2019 Poznań)

Studiował matematykę na UAM w latach 1967–1972. Po ukończeniu studiów podjął tamże pracę. Pracował na UAM do roku 2015. Od 2005 roku pracował również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Doktoryzował się w roku 1977 – promotorem był Julian Musielak. Habilitację uzyskał w roku 1986, a tytuł naukowy profesora nauk matematycznych w roku 1994. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły analizy funkcjonalnej, krat Banacha, geometrii przestrzeni Banacha i jej zastosowań, teorii operatorów oraz metrycznej teorii punktu stałego. Opublikował 223 prace badawcze. Wypromował 16 doktorów. W latach 1993–1994 odbył staż naukowy na University of Memphis, Memphis (USA). Otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha (1986), trzykrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1978, 1981, 1986) i dwukrotnie Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1990, 1999). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013). Pełnił w latach 1990–1993 funkcję prodziekana do spraw studenckich Wydziału Matematyki i Fizyki UAM oraz w latach 2002–2005 prodziekana do spraw naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Reprezentował wydział w Senacie UAM. W latach 1989-1992 był prezesem Oddziału Poznańskiego, a w latach 2005–2010 członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 409–410.
M. Mastyło, J. Musielak, Henryk Hudzik – vita et opera, Commentationes Mathematicae 55 (2015), 45–78.