Ireneusz Kubiaczyk

(ur. 16 X 1946 Sokolniki Wielkie, pow. szamotulski)

Studiował matematykę na UAM w latach 1965–1970 (w roku 1968, w ramach represji po tzw. wydarzeniach marcowych, zawieszony w prawach studenta na okres 3 miesięcy). Po ukończeniu studiów podjął pracę na UAM, gdzie pracował do roku 2017. Doktoryzował się w roku 1977 – promotorem był Andrzej Alexiewicz. Habilitował się w roku 1987, a w roku 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą analizy matematycznej, równań różniczkowych i całkowych, równań różnicowych, teorii punktu stałego, inkluzji różniczkowych, równań dynamicznych i skali czasowej. Opublikował 95 prac badawczych i 1 podręcznik. Wypromował 8 doktorów. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UAM oraz kierownika studiów podyplomowych. W roku 1998 otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, w roku 2004 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w roku 2017 otrzymał doktorat honoris causa Międzynarodowego Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych. w Równem (Ukraina) oraz przyznano mu Złoty Medal Akademii Narodowej „K.D. Uszyński” (Ukraina). Pełnił liczne funkcje poza UAM: w latach 1998–2004 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, w latach 1998–2014 i następnie od roku 2018 radnym Rady Miejskiej tamże, od 2014 -2018 był radnym Rady Powiatu Średzkiego, w latach 2005–2007 i 2018–2022 był rektorem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, w latach 2007–2018 pełnił tamże funkcję prorektora. Od roku 2022 pełni funkcję rektora Wielkopolskiej Akademii Społeczno–Ekonomicznej w Środzie Wlkp. – Akademii Nauk Stosowanych.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 440–441.