Jerzy Radecki

(7 I 1929 Poznań – 30 VII 1998 Poznań)

W latach 1948–1952 studiował matematykę na UP. W roku 1962 doktoryzował się pod kierunkiem Władysława Orlicza. W roku 1970 otrzymał tytuł naukowy docenta etatowego. W latach 1971–1978 toczyło się postepowanie habilitacyjne zakończone negatywnie. W latach 1952–1978 pracował na UAM, gdzie w okresie 1971–1973 pełnił funkcje kierownika Zakładu Matematyki Ogólnej. Od roku 1978 pracował w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Naukowo zajmował się teoria aproksymacji funkcji rzeczywistych, bazami Schaudera przestrzeni funkcji ciągłych i w różnych podprzestrzeniach tejże. Opublikował 11 prac badawczych.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 487.