Maria Korcz

(ur. 2 II 1948 Poznań)

Studiowała matematykę na UAM w latach 1965–1970. Doktoryzowała się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w roku 1980. Promotorem była Anna Zofia Krygowska. W latach 1988–1990 prowadziła badania na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle (Niemcy), gdzie w roku 1991 habilitowała się. Od roku 1970 do 2018 pracowała na UAM. Jej zainteresowania naukowe dotyczą dydaktyki matematyki. Opublikowała 30 prac badawczych, wypromowała 4 doktorów. W roku 1988 otrzymała zespołową Nagrodę Ministra za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 436.