Mirosław Krzyśko

(ur. 26 III 1942 Krosin, pow. czarnkowsko-trzcianecki)

W latach 1960–1965 studiował matematykę na UAM, gdzie po skończeniu studiów w 1965 podjął pracę. Doktoryzował się w roku 1972 (promotor: Tadeusz Caliński), habilitował zaś w 1977. Tytuł profesora otrzymał w 1985. W latach 1985–1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki, zaś w latach 1987–1990 był dyrektorem Instytutu Matematyki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą statystyki matematycznej i teorii prawdopodobieństwa. Opublikował 170 prac oraz 2 monografie. Wypromował 7 doktorów. W 1965 otrzymał nagrodę wyróżnienie w Konkursie PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą prace studencką z matematyki, zaś w 2018 medal im. Jerzego Spławy-Neymana. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Równem (Ukraina). Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 439.