Roman Czarnowski

(ur. 1 II 1950 Poznań)

W latach 1970 - 1975 studiował matematykę na UAM (specjalność teoretyczna). Doktoryzował się na UAM w roku 1985 – promotorem był Włodzimierz Staś. Od roku 1985 pracuje na UAM, najpierw w Instytucie Matematyki i na Wydziale Matematyki i Informatyki, obecnie w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. W latach 2012–2020 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki. Zajmował się teorią liczb. W roku 2005 założył studencki Klub Turystyczny 400 Stawy, którego działalność na początku ograniczała się do Wydziału Matematyki i Informatyki, a obecnie obejmuje cały UAM. W roku 2012 zainicjował cykl regularnych Rajdów Turystycznych – tzw. Majówek Wydziałowych, które w chwili obecnej mają status Majówek Uniwersyteckich.

Opracował Roman Murawski