Ryszard Doman

(ur. 18 II 1952 Bydgoszcz)

Studiował w latach 1971–1976 matematykę na UAM, gdzie w roku 1979 podjął pracę po studiach doktoranckich w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie. Na UAM pracował do roku 2019, bezpośrednio przed przejściem na emeryturę jako profesor zwyczajny i kierownik Pracowni Ekonometrii Finansowej. Doktoryzował się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1981 – promotorem był Andrzej Białynicki-Birula. Habilitował się na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku 2004, a w roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowe to zastosowania matematyki w ekonomii i finansach. Opublikował 70 prac badawczych i 4 monografie. Wypromował 2 doktorów. W latach 1987–1988 odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Heidelbergu (Niemcy). W roku 1976 otrzymał nagrodę w Konkursie PTM im. Józefa Marcinkiewicza. Był prezydentem Stowarzyszenia Modelowania i Prognozowania Gospodarek w Okresie Transformacji (Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition, AMFET). Członek Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności (2009–2021) oraz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (2016–2020).

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 391.