Stanisław Szufla

(26 III 1943 Poznań – 14 VII 2020 Poznań)

W latach 1962–1967 studiował matematykę na UAM. Doktoryzował się w roku 1972 – promotorem był Władysław Orlicz. Habilitację uzyskał w roku 1979. W roku 1991 został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1993 uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych. Od roku 1967 do 2013 pracował na UAM. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły równane różniczkowych i całkowych oraz analizy matematycznej. Opublikował 73 prace badawcze. Wypromował 5 doktorów. Był laureatem Olimpiady Matematycznej (1962). Otrzymał II nagrodę w Konkursie PTM im. Józefa Marcinieiwcza (1967), dwukrotnie Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1973 i 1980) oraz Nagrodę Główną PTM im. Tadeusza Ważewskiego (1980).

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 511.