Wiesław Kurc

(ur. 13 V 1947 Turek)

W latach 1965–1970 studiował matematykę (specjalność: metody numeryczne i programowanie) na UAM, gdzie w roku 1970 podjął pracę. W roku 1977 doktoryzował się na UAM (promotor: Jerzy Albrycht). Jego zainteresowania naukowe dotyczą analizy funkcjonalnej, optymalizacji i algorytmów optymalizacji, szeregowania zadań, obliczeń kwantowych w optymalizacji oraz archeogenetyki (genetyka, ewolucja, prehistoria, migracje) i kosmologia (problem inflacji). Opublikował 48 prac badawczych. Wygłosił 21 referatów na konferencjach międzynarodowych. Pełnił wiele funkcji, w tym był prodziekanem (2008–2012), kierownikiem studiów podyplomowych (2011–2013), 1985/1986 opiekunem laboratorium mikrokomputerów oraz kierownikiem Pracowni Mikrokomputerów, kierownikiem Zespołu Dydaktycznego Informatyki, kierownikiem Pracowni Sieci Komputerowych i Systemów Operacyjnych, kierownikiem laboratoriów komputerowych, kierownikiem Laboratorium Wydziałowego (2002–2010), kierownikiem Pracowni Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999).

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 168–170, 173, 200.