Zbigniew Palka

(ur. 8 V 1951 Poznań)

W latach 1969–1974 studiował matematykę na UAM, gdzie następnie podjął pracę. Doktorat uzyskał w roku 1980 (promotor: Jerzy Albrycht). Habilitował się w roku 1989. W latach 1993–1999 pełnił funkcję prodziekana, a w okresie 1999–2005 dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Kierownik Zakładu Algorytmiki i Programowania 2001–2017. Otrzymał stypendium podoktorskie University of Florida, Gainesville (1981–1982), był stypendystą The Matsumae International Foundation, Tokyo (1986). Jego zainteresowania naukowe obejmują matematykę dyskretną i teorię algorytmów. Opublikował ok. 70 prac i 3 książki. Wypromował 5 doktorów. Trzykrotnie otrzymał nagrodę ministra (1981, 1988, 1990). W latach 1993–1996 pełnił funkcję prezesa Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a 2003–2005 funkcję prezesa PTM. W latach 2003–2005 był członkiem Komitetu Matematyki PAN, 1995–1997 członkiem Sekcji Matematyki KBN (przewodniczący Sekcji w XII i XIII konkursie), 2002–2017 sekretarzem generalnym Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, 2004–2006 Council Member European Mathematical Society. Visiting profesor m.in. w Institute for Advanced Study, Princeton, The Rockefeller University, New York, City University of New York, St, John's University, New York.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 478–479.